MyggA Spray 50% Deet

Beskytter mot europeiske myggarter i 9 timer praktisk på ferie
MyggA Spray 50% DEET er et myggmiddel i sprayflaske som gir en lettvint og jevn påføring. Kun tillatt til bruk på mennesker, som avskrekkende middel mot mygg og flått. Mygga 50% gir i gjennomsnitt 9 timers beskyttelse mot de vanligste myggartene i Norge. I gjennomsnitt 4 timer mot gulfebermygg og 8 timer mot malariamygg. Produktet gir i gjennomsnitt 8,5 timer beskyttelse mot flått.

Innhold

N, N-diethyl-m-toluamide (DEET)98 g/L. Inneholder Etanol, Geranium oil og Citronellal. VIKTIG INFORMASJON: Bruk biocider på en sikker måte. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før anvendelse.

Informasjon

Artikkel nr. 1914104
Størrelse 75 ml
Oppbevaring Tørt og kjølig, beskytt mot direkte sollys. Oppbevar beholderen godt lukket.

Spørsmål og svar

Ja, det går bra. Følg bruksanvisningen. Vær normalt restriktiv og bruk myggmiddel som et supplement til dekkende klær.
Det går fint å bruke MyggA eller FlåttA mens du ammer, men ikke påfør det på steder der barnet kan få det i seg ved amming.
MyggA Spray kan brukes fra 2 år. For MyggA Roll-On gjelder 13 år. FlåttA kan brukes fra 3 år.

Relaterte produkter

Du finner dette produktet