Flåtten er et lite leddyr, i slekt med midd og edderkoppdyr. Den trives best på skyggefulle og fuktige steder – gjerne i løvskog med tett vegetasjon ved bakken. De biter seg fast i huden for å suge blod. Et flåttbitt gir vanligvis ingen problemer, men i visse tilfeller sprer flått sykdommer som borreliose og TBE.

I Norge regnes ofte flåttsesongen fra april til november, med høyest aktivitet i april-mai og igjen på sensommeren, men dette kan variere fra år til år. De fleste TBE-tilfellene oppstår imidlertid i løpet av høysommeren når folk flest er mer aktive i naturen og kommer i kontakt med flått.

Flåtten lever i to til tre år og vokser fra å være noen tidels millimeter som larve til å bli 3-4 millimeter som voksen. Hvis du har sett en flått som allerede har bitt, vet du at den kan bli enda større når den er full av blod.

Flåtten er mest aktiv sent på våren og tidlig på høsten. Det er vanlig at en som har fått flåttbitt samme dag får en lett rødhet rundt bittet, som så går over av seg selv. Men hvis du får rødhet etter omtrent en uke, kan det være et tegn på borrelioseinfeksjon, og da må du søke medisinsk hjelp.

En liten andel av flåtten bærer på smittestoffer som kan overføres til mennesker når de biter seg fast. Dersom TBE-viruset skulle overføres, ville mange ikke hatt noen problemer i det hele tatt eller kun fått milde symptomer, fordi kroppens eget immunsystem hos de fleste som blir bitt bekjemper viruset før det rekker å spre seg i kroppen. Men i noen tilfeller kan symptomene bli verre. Du kan lese mer om flåttbitt og sykdommer på FHIs nettsider.

I Norge er det spesielt langs kysten rundt Oslofjorden og nordover opp til Helgelandskysten at vi finner skogflåtten.  I størst antall er den på Sørlandet og Vestlandet. Det er først og fremst klima og tilgang på vertsdyr som påvirker hvor langt nord i landet flåtten overlever. Skogflåtten har den siste tiden også begynt å spre seg litt lenger nord og lenger inn i landet (opp i høyden) sammenlignet med tidligere.

Kilde: Nasjonal kompetansetjeneste for flåttbårne sykdommer

TBE og borrelia

TBE og borreliose er de vanligste flåttbårne sykdommene. I 2021 ble det rapportert 72 tilfeller av TBE i Norge, og 41 tilfeller året før. I mange år ble det meldt inn omkring 10-15 tilfeller årlig, men de siste årene har man sett en økning i TBE-tilfeller, spesielt i Larvik og Porsgrunn kommune. Økningen skyldes trolig en kombinasjon av ulike faktorer som antall infiserte flått og vertsdyr, lengden på vegetasjonsperioden og været. TBE-viruset finnes i flåttens spyttkjertler og kan dermed raskt overføres ved et bitt. Booreliainfeksjon forårsakes av bakterier.

Dersom du er i områder med mye TBE-smittet flått, anbefales det å vaksinere seg. Her kan du lese mer om hvordan du best beskytter deg mot flått. Skulle uhellet likevel være ute, er det viktig å fjerne flåtten så raskt som mulig, ved hjelp av for eksempel en flåttpinsett som finnes på apotek. Jo tidligere du oppdager og fjerner flåtten, jo mindre er risikoen for å bli syk.

Mygga_tick_bite_borrelia.png